Hạn chế cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24 giờ, 7 ngày trong tuần. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:

E-mail | Facebook | Instagram | Twitter

  • Chúng tôi nhiệt tình và luôn mong muốn trả lời các câu hỏi của bạn, đồng thời giải quyết các vấn đề về sản phẩm Will Smith, bất kể thời gian nào trong ngày hay đêm

Chúng tôi thực hiện việc này qua nhiều kênh thương mại điện tử, nhưng chúng tôi sẽ hạn chế dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại vì những lý do sau:

  • Chúng tôi sẽ không thể cung cấp cùng một mức hỗ trợ qua điện thoại vì chúng tôi thường cần chia sẻ ảnh chụp sản phẩm hoặc ảnh chụp màn hình trang web với khách hàng của mình. Email và mạng xã hội là tốt nhất vì lý do này.
  • Chúng tôi có thể ngay lập tức kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn hoặc giải quyết vấn đề trực tuyến mà không cần giữ điện thoại của bạn.
  • Chúng tôi là một nhóm hỗ trợ toàn cầu. Các kênh hiện tại của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng người dịch để chúng tôi có thể giao tiếp hiệu quả với tất cả các thành viên trong cộng đồng của mình.
  • Sử dụng các kênh hỗ trợ trực tuyến cho phép chúng tôi lưu giữ thông tin và lịch sử hỗ trợ của bạn ở cùng một vị trí, đảm bảo rằng chúng tôi có tài khoản chi tiết về giao tiếp của chúng tôi với bạn. Không ai thích phải giải thích lại một tình huống vì bạn sẽ có một người hỗ trợ khác khi bạn gọi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@willsmith.vn hoặc một trong các kênh online khác của chúng tôi.